Godina 2007.

,,Turistički potencijali Pocerine“ – kao istraživački projekat, napisan u vidu seminarskog rada , a nakon seminara koje je organizovalo ministarstvo na Zlatiboru. Projekatje predat i gradonačelniku Šapca, nakon čega je, tokom godina, usledio rad u skladu sa njim, a uz podršku Grada, što je dalo dobre rezultate u razvoju turizma na ruralnom području. Sam naziv, kao i ceo projekat, svedoče o mogućnostima za razvoj turizma na ruralnom području u kome Cer treba da zauzme značajno mesto. Projekat takodje svedoči i o velikoj želji autora dauradi nešto na tome planu.

 

Godina 2008.

Osnovan je Etno centar za turizam i kulturu sa ciljem lakšeg i efikasnijeg poslovanja na planu razvoja turizma i kulturnog života na selu. Na žalost, Etno centar nije mogao dugo biti aktivan zbog zakonskih nedorečenosti u tom momentu, tako da je Vila Albedo, nastavila samostalno da radi na promociji, koliko je to bilo moguće, organizujući svake godine brojne sadržaje sa najrazličitijim temama, koje u osnovi imaju isti cilj. Vila Albedo se tako našla u dvostrukoj ulozi – seoskog domaćinstva za prijem gostiju i ,,svojevrsnog polivalentnog kulturnog centra sa kulturnom misijom i misijom održivog razvoja sela“ – M.Milojević, ,,Academica,,.

Godina 2009.

,,Šabac – put kulture i tradicije“ – naziv  je prve štampane brošure u Šapcu sa trenutnim turističkim potencijalima na ruralnom području grada. Ovaj projekat se na neki način nadovezuje na ,,Turističke Potencijale Pocerine“ iz 2007, a nastao je kao proizvod želje autora da se brže pokrene zamajac razvoja.

 

Godina 2010.

U ovoj godini Vila Albedo je organizovala svoju četvrtu likovnu koloniju, a bila je i  domaćin  ruskim slikarima – kolonija Grada.

Kako su se u ovoj godini sprovodiliveliki radovi nadogradnji, rekonstrukciji i legalizaciji, to drugih sadržaja nije moglo biti.

 

Godina 2011.

,,Značaj turizma u razvoju sela“ – projekat je osmišljen i realizovan kroz brojne akcije, dogadjaje, tribine i dr, a posebno se radilo na planu ekologije sa konkretnim radovima na uredjenju Doma kulture, groblja i dr.

,,Etno dvorište“ –  se prvi put organizuje. Ono sublimira godišnji rad na projektu, ali je manifestacija –s obzirom na bogat sadržaj, sama po sebi, kompletan projekat. U programu su učestvovali  profesori PMF u Novom Sadu i Visoke Turističke škole u Beogradu. Ceo dogadjaj je organizovan uz inicijativu i  podršku Udruženja za seoski turizam Srbije, a konferencija za novinare imala je zadatak da zabeleži nove trendove u seoskom turizmu, kao i dodelu Turističkog cveta Vili Albedo – ,,za značajna ostvarenja u seoskom turizmu, i poseban doprinos u razvoju turizma Srbije“.

U ,,Etno dvorištu“ toga dana, nakon završene konferencije i tribine, mogao se videti performans karnevalskog tipa ,,Život Srbije u srednjem vekuu izvodjenju 20 kostimiranih učenika Gimnazije; izrada ručnih radova uz izvorne pesme; stari zanati u predstavljanju učenika Škole za primenjenu umetnost; film i promocija knjige o umetniku – čuvaru tradicije. Program je završen u kasno posle podne sa tradicionalnim ručkom za sve goste koji su poslužili učenici Ekonomske škole – ugostitelji.

 

Godina 2012.

,,Kultura u funkciji razvoja sela“ – Projekat je kroz radionice u toku cele godine , obradjivao pomenututemu, koja je sublimirana u Etno dvorištu.

Ceo projekat je bio posvećen ,,Ašikovom grobu“ – značajnom turističkom lokalitetu na ruralnom području  Šapca. Tema je, kroz ovaj projekat sveobuhvatno obradjena. Priči Janka Veselinovića udahnut je novi smisao kroz: likove Pavla i Djule koje je oblikovao umetnik, profesor Škole za primenjenu umetnost – Saša Stamenković iz Šapca;  kroz pozorišnu predstavu koja je toga dana premijerno izvedena u obradi nastavnika i učenika OŠ Janko.Veselinović; ,,Djulinu pesmu“ za koju je tekst i melodiju osmislila autorka projekta, a nakon završene predstave sjajno izvela studentkinja etnomuzikologije iz Beograda Milica Marić.  Na izložbi – prikazani su brojni suveniri koji bi se mogli naći u suvenirskoj ponudi Grada i na taj način promovisati ovaj turistički lokalitet. Suveniri su radjeni sa likovima Pavla i Djule, a predstavljeni u različitim tehnikama: veza (kuvarice, kecelje, jastučići); slikanja, vajanja, kao i štampe – na platnu (majice, torbičice), keramici (šolje), na papiru (blokčići), magneti i dr. U projektu su učestvovali Udruženje slikara, Udruženje paraplegičara, profesori i učenici, dizajneri, žene sela i pojedinci.

 

Godina 2013.

,,Kultura u funkciji razvoja sela“ II– na Dan Sv. Trifuna, 14. februara, u duhu nastavka projekta ,,Ašikov grob“, kao i uspostavljanja saradnje sa autorom emisije ,,Kvadratura kruga –  u Vili Albedo prikazana su dva ljubavna filma: o ljubavi Boška i Admire tragično nastradalih za vreme rata devedesetih u Sarajevu i – Pavla i Djule.

Osim dogadjaja u februaru, projekat u ovoj godini, skoro u potpunosti  usmeren je na uredjenje centra sela, a pretežno  je radjeno u saradnji sa decom.Obuhvatio je uredjenje prostora oko spomenika palim borcima u I i II sv.ratu, koji se nalazi u parkovskom prostoru školskog dvorišta. Radilo se nekoliko dana, nakon čega je na mestu korova zasadjeno cveće, a ispred, postavljen stub sa reflektorom.. Potom, radovi su, takodje uz značajnu podršku dece, skoncentrisani na uredjenje strogog centra sela, u kome se nalazi trafo za struju koji u poslednjih 15 godina nije bio u funkciji. Parcela u centru u površini od 1.500 kv.metara, bio je seoska deponija, ogradjena pohabanom bodljikavom žicom, obraslom korovima. U trafou, takodje deponija. Овај projekat se teško sprovodio zbog spoljnih faktora koji su negativnim stavovima otežavali ceo posao. Ipak, sve se uspešno završilo, deponija je uklonjena, centar ,,oslobodjen“, a stari trafo očišćen; fasada okrečena. Nakon uklanjanja deponije i završetka adaptacije,  postao je Dečiji kreativni centar.

U Etno dvorištu – 25.oktobra, svečano je obeleženo otvaranje Dečijeg kreativnog centra i osnovan Savet dece Mesne zajednice Varna.

U ovoj godini organizovane su posete članova Saveta dece kulturnim institucijama Grada, kao i učešće u slikarskoj koloniji Vile Albedo.

Krajem decembra  sa ciljem podrške, svi članovi sa autorkom projekta imali su čast da otvore izložbu u Biblioteci Šabačkoj povodom 180 godina od rodjenja Jovana Jovanovića – Zmaja. Tom prilikom, u Biblioteci, predstavljanjem koncepta,  projekat je naišao na podršku šire kulturne javnosti.

 

 

Godina 2014.

,,Kultura u funkciji razvoja sela“ III – U godini obeležavanja Cerske bitke, ceo projekat je posvećen jubileju.

Dana 10. januara, u Vili Albedo, formiran je stručni tim od šest članova za osmišljavanje i izradu tematskih suvenira povodom jubileja  Stogodišnjicu Cerske bitke. Predstavnici tima bili su: predsednica Udruženja preduzetnika seoskog turizma Srbije zajedno sa osnivačem firme ,,Suveniri Srbije,, – iz Beograda,  a deo stručnog timaiz Šapca koji je trebao i da realizuje projekat, zajedno sa kreatorkom ove ideje, činili suturizmolog, etnolog i slikar.

Upravo kada su se ideje iskristalisale, a i rad sa decom kroz radionice uveliko započeo (predvidjeno je bilo da sa timom u izradi učestvuju i deca, te da deca i sama kroz kreativne radionice budu važni učesnici projekta) – desilo se da projekat na žalost nije dobio finansijsku podršku Grada. Tematski suveniri povodom važnog jubileja, ostali su samo na nivou izuzetno kreativne ideje u teškoj godini sa elementarnim nepogodama koje su zadesile celu Srbiju, pa i Šabac..

Drugi deo zamišljenog projekta u i nadalje teškoj godini, uspešno je realizovan, s obzirom da je veći broj slika već  bio pripremljen. . Organizovana je izložba koja je otvorena 16.o8. – na dan centralne proslave na Tekerišu. Izložba se sastojala od 23 tematske slike u tehnici ulja na platnu, 30 dokumentarnih fotografija, citata, priča, predmeta…Vila Albedo sa svojim programom obeležavanja jubileja, našla se u kulturnoj i turističkoj ponudi Grada.

Etno dvorište i pored svega i ovoga puta u oktobru imalo je, svoj smisao. Brojni posetioci koji prate dogadjaje u Vili Albedo, mogli su da pogledaju izložbu, a u okviru programa prikazana je video prezentacija izložbe u trajanju od pet minuta koju je prikazala Radio i TV AS, prilikom otvaranja. Deca  iz sela izvela su na harmonici ,,Marš na Drinu“ i ,,Tamo daleko“, a ceo dogadjaj je upotpunilo prikazivanje filma “Gvozdeni puk” autora Branka Stankovića, novinara RTS-a.

 

Godina 2015.

,,Nedelja kulture“ – Kroz dogadjaj organizovan u oktobru, zaokružena je decenija organizovanja likovnih kolonija. U ovoj nedelji mnogi ljubitelji umetnosti, ljubitelji sela, prijatelji, meštani sela, deca – dolazili su u posetu, družili se sa umetnicima, gledali kako slikaju…

,,Etno dvorište“ u svom sadržaju imalo je otvaranje izložbe, muzički program, monodramu, poeziju…Veći deo slika te večeri predat je na poklon institucijama koje se bave humanitarnim radom, kao i saradnicima na projektu.

Kolonija je završena 24, a izložba otvorena 25. oktobra. U dane vikenda – 26.  i 27. u poseti su bile dve grupe po 50 studenata Visoke turističke škole u Beogradu  – sa svojim profesorima, u pratnji turističkog vodiča iz Šapca. Ova studijska ekskurzija bila je u poseti Gradu, planini Cer i Tekerišu.

Ove godine Vila Albedo je u svojoj ponudi  za letnju sezonu uradila program ,,Nedelja na selu,, i ,,Vikend na selu“, na čemu misli raditi i nadalje.

U svakom Etno dvorištu bila je zastupljena prodaja domaćih proizvoda iz kućnih radionica žena Varne – koje su brojni posetioci kupovali, što jeste jedan od postavljenih ciljeva s početka protekle decenije rada.

[td_block_18 custom_title=”Istaknuto”]