Naš put
2006 – 2016

 

Vila Albedo svoj rad je započela 21. juna 2006. godine – kao domaćin velike konferencije za novinare i tribine sa temom razvoja seoskog turizma – u prisustvu  predstavnika 20 gradova i opština u Srbiji. Konferenciju su organizovali Turistička organizacija Srbije, Turistička organizacija Šabac i Udruženje preduzetnika Seoskog turizma Srbije, koje je i iniciralo ceo događaj.

Danas, posle 10 godina, turistička slika Šapca zajedno sa ruralnim područjem – sasvim je drugačija.

Termin albedo izveden je od latinske reči i označava belo. U indirektnom značenju albedo je početak, svitanje, svetlost, duhovni preporod, pa je tako ime naše kuće u potpunom saglasju sa svim onim što ona jeste – kako u u spoljašnjem izgledu i enterijeru, tako i u sadržajima i uslugama.

Misija se kroz naše aktivnosti sama iskristalisala: oživljavnje kulturnog života i razvoj turizma na seoskom području, kroz negovanje izvorne tradicije Šabačkog kraja, sa posebnim akcentom na očuvanje porodičnog nasleđa.

S obzirom da osim Festivala ruža u Lipolistu, ništa nije postojalo  kao naznake stvaranja turizma na ruralnom području, Vila Albedo se odmah, vrlo ambiciozno usmerila u pravcu razvoja turizma. Nakon seminara na Zlatiboru koje je organizovalo ministarstvo, uradjen je istraživački projekaat koji je obuhvatio postojeće potencijale, a potom, projekti su osmišljavani i realizovani kroz brojne dogadjaje, obradjujući uvek različite teme, ali – svagda sa istim ciljem – promocije resursa i potencijala Šabačkog kraja, kao mogućnosti, za razvoj turizma na ruralnom području. Posebno se pažnja (kroz brojne akcije) posvećivala stvaranju kulturnog života na selu koji je odavno zamro, kako bi kroz primer dobre prakse, kroz povezivanje sela sa gradom i njegovim kulturnim institucijamama, život na selu bio prilagodjen potrebama savremenog čoveka. Rad sa decom sela, pokazao je sjajne rezultate, posebno u 2013. godini. Pored rada sa decom, radilo se i na pokretanju ženskog preduzetništva.

Ostvarena je dobra saradnja sa kulturnim institucijama u Gradu, školama, udruženjima i drugim organizacijama.

U toku šest godina,  pod pokroviteljstvom Grada, Vila Albedo je bila domaćin ruskim slikarima  koji su kroz projekat Udruženja ,,Seoski prag“ ovde boravili i stvarali, što je pored kulturološkog značaja, imalo i finansijski, zbog velikog gradjevinskog zahvata u koji je Vila Albedo ušla 2010.g.

Vila Albedo je imala podršku Grada Šapca u realizaciji svojih projekata pet godina,  koji su se realizovali kroz Konkurse za kulturu.