Home Ekologija Ekologija

Ekologija

1321
0
SHARE

Ova tema je prisutna od početka i na tome planu je dosta postignuto. Nekada se ona intenzivno i sveobuhvatno obradjivala, nekada kroz različite vidove  delovanja. Smatrajući da je ekologija osnov svih daljih aktivnosti, ona je za Vilu Albedobila primarni problem i primarna aktivnost, kako  bi se o turizmu i kulturi uopšte moglo govoriti. Stoga, ona ima i najduže trajanje.

Ekologija se sprovodila kroz konkretne akcije sa ličnim radom, delimično kroz projekte podržane od Grada, ali, uglavnom jeradjeno  samostalno, kroz ličnu viziju uredjenjacentra sela. Godina 2013. zabeležila je najveće angažovanje na tome planu, sa sjajnim rezultatima. Na žalost, ovo nije naišlo na razumevanje Saveta Mesne zajednice, ne naviknutog na ”žensko uplitanje u rukovodjenje selom”. Uredjenje centra i pretvaranje starog trafoa u Dečiji kreativni centar finansirala je Vila Albedo ličnim sredstvima, ali je on ostao bez struje, iako  instalacija u njemu postoji. Prostor oko spomenika palim borcima u I i II sv ratuuredjen je u saradnji sa decom. Deponija u centru sela je očišćena i više se ne stvara, jer je teren uredjen. I ovi radovi, u dobroj meri radjeni su sa decom sela. Radove na čišćenju i uredjenju centra sela  pratile su radionice, tribine i stručna predavanja kroz saradnju sa Ekolozima i dr.

S obzirom da se u ovoj godini iskristalisala sjajna saradnja sa decom sela, u Etno Dvorištu, 25. oktobra, osnovan je Savet dece Mesne zajednice, sa ciljem  da ”Savet mladih” učestvuje u kreiranju društvenog i zajedničkog  života u selu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here